CARACTERISTICI

Date tehnice

Broșură

AMPLASARE

Pe teren cu cale de acces

DESTINAȚIA

Pentru cultivare fructe

SUPRAFAȚA TERENULUI

30 ha (minim)

FORMA ORGANIZATORICO-JURIDICĂ

Cooperativă de producători

MEMBRII COOPERATIVEI

SRL – beneficiari de sere din complex

MINIM PER SRL

3 ha teren cu sere

SUPRAFAȚA MINIMĂ DE SERĂ ANUAL

0,5 ha pentru fiecare SRL

AMPLASARE

Pe teren cu cale de acces

DESTINAȚIA

Pentru cultivare pomușoare

SUPRAFAȚA TERENULUI

30 ha (minim)

FORMA ORGANIZATORICO-JURIDICĂ

Cooperativă de producători

MEMBRII COOPERATIVEI

SRL – beneficiari de sere din complex

MINIM PER SRL

3 ha teren cu sere

SUPRAFAȚA MINIMĂ DE SERĂ ANUAL

0,5 ha pentru fiecare SRL

AMPLASARE

Pe teren cu cale de acces

DESTINAȚIA

Pentru cultivare struguri de masă

SUPRAFAȚA TERENULUI

30 ha (minim)

FORMA ORGANIZATORICO-JURIDICĂ

Cooperativă de producători

MEMBRII COOPERATIVEI

SRL – beneficiari de sere din complex

MINIM PER SRL

3 ha teren cu sere

SUPRAFAȚA MINIMĂ DE SERĂ ANUAL

0,5 ha pentru fiecare SRL

Afacerea de success are nevoie de cunoștințe (informație, ghid și suport de creștere), diminuarea costurilor (de investiție, de gestiune), eliminarea riscurilor (de faliment, climaterice), productivitate (cantitate), calitate (produse naturale, dimensiuni mai mari, fermitate, gust și aromă, dulceață, culoare), piață de desfacere (clienți cu capacitate de plată), rentabilitate (profit).

Afaceri la cheie este un produs inovativ elaborat de compania de consultanță EU CONSULT împreună cu Gora Technology Group SRL, astfel ca să minimizeze costurile de investiție a beneficiarilor și să eficientizeze procesul de cultivare, astfel ca să crească rentabilitatea afacerilor.

Ideea de afaceri la cheie presupune asocierea din start a producătorilor din fiecare complex cu sere, cu suprafața de minim 30 ha, în Cooperativă agricolă, astfel ca acești membri să fie competitivi, să obțină produse calitative cu valoare adăugată înaltă.

DOTĂRI

PRODUSE RECOMANDATE PENTRU SERE INOVATIVĂ

Fructe

Pomușoare și struguri

Fructe exotice

TEHNOLOGII REVOLUTIONARE

GORA PENTRU LUME

NE GÎNDIM LA VIITORUL AGRICULTURII

– Fiecare familie, migrant sau persoană care nu deține experiență în agricultură poate opta pentru o afacere la cheie sigură în complex cu sere.
– Asocierea producătorilor din complexul cu sere în Cooperative agricole;
– Producătorii vor primi un ghid de creștere și suport în procesul de cultivare;
– Afacerile create în complex cu sere vor fi avantajate la accesarea finanțărilor la condiții avantajoase, inclusiv granturi, subvenții, credite la condiții avantajoase;
– Afacerile la cheie presupun dotarea complexului cu toată infrastructura necesară procesului de producție (a se vedea la rubrica DOTĂRI);

ȚINTIM PIEȚE DE DESFACERE

– Complexul va livra producție omogenă pentru crearea posibilității de semnare a contractelor de vînzare –cumpărare în volum mai mare și la prețuri convenabile;
– Complexele cu sere vor putea asigura cantitățile solicitate de către cumpărător;
– Complexele vor beneficia de deschidere la comercializare spre piețe ca (Russia, Țările Europei de Nord, Emiratele Arabe Unite, etc.), piețe cu putere de cumparare mare;

REDUCEM COSTURILE ȘI FIDELIZĂM MUNCITORII

– Afacerile la cheie create în complexe cu sere își vor reduce:

  • costurile investiționale ce țin de crearea infrastructurii, tehnică agricolă, depozit frigorific cu linie de sortare și ambalare,
  • costurile de producere ce țin de pază, agronom, muncitori, fertilizanți, sisteme de combatere a dăunătorilor și bolilor, ambalaj pentru produsul finit;

– Afacerile dezvoltate în complexele cu sere nu vor avea insuficiență de brațe de muncă ca rezultat al nivelului ridicat de rentabilitate a afacerii, condiții mai bune de lucru, respectiv posibilitatea de remunerare sporită;

PROTEJĂM PLANTELE ȘI SPORIM PRODUCTIVITATEA

– Serele inovative vor proteja culturile de riscurile climaterice (ploaie, grindină, zăpadă, îngheț, vînt, nepolenizare, arșiță, secetă, păsări, insecte);
– Toate produsele din complexe vor fi cultivate în sistem super intensiv, în spațiu protejat, ceea ce va da posibilitate de a obține roadă mai devreme(cu minim 3-4 săptămîni) sau mai tîrzie decît în cîmp deschis, cu o productivitate și calitate mai înaltă și cu un preț ridicat la vânzare;

AVEM GRIJĂ DE MEDIU ȘI DE CONSUMATOR

– Datorită serelor inovative, calitățile gustative și aroma fructelor crescute natural sau chiar bio, vor ramîne neschimbate iar calitatea și marimea va fi superioară celor din cîmp deschis.
– Datorită sistemelor inovative de deschidere totală a acoperișului și părților laterale și ca urmare a căderii precipitațiilor sub formă de ploaie și ninsoare, înghețarea solului doar în perioada de repaos a culturilor, va fi respectat procesul natural de reabilitare a solului și de distrugere a virușilor și dăunătorilor.